Eforskolen
Der er nu 417 aktive brugere på portalen

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad er eForskolen.dk?

Det korteste og mest præcise svar er, at eForskolen.dk er et eBaseret selvtræningsprogram, der er tilrettelagt som ”selvstudium” til nuværende og kommende politiansøgere. eForskolen.dk er målrettet de ansøgere, som må menes at have de nødvendige basale færdigheder til at bestå politiets optagelsesprøver ved hjælp af selvstudier og selvtræning. 

Udgangspunktet er således, at ansøgeren grundlæggende har de fornødne faglige, fysiske og sociale kompetencer til at bestå politiets optagelsesprøver, og at ansøgeren selv kan træne sig op til prøverne.

eForskolen.dk kan også anvendes af de politiaspiranter, som gerne vil have mere indsigt i politiets optagelsesprøvers forskellige elementer og procedurer inden de beslutter sig for at søge.

eForskolen.dk kan for ansøgere, som har de grundlæggende færdigheder være et alternativ til langvarige og dyre politiforberedende højskoleforløb og lign.

 

Samarbejder eForskolen.dk med Dansk Politi?

Nej eForskolen.dk samarbejder IKKE med DANSK POLITI (Rigspolitiet) eller andre offentlige myndigheder og institutioner.

eForskolen.dk er et 100% privat initiativ, som er sat i verden for at hjælpe politiansøgere med at bestå politiets optagelsesprøver.

Vi anbefaler, at alle politiansøgere anvender politiets officielle side www.politiskolen.dk for opdateret information vedr. de specifikke adgangskrav, prøver, procedurer mv. 

Det bør nævnes, at indhold fra politiets officielle kilder gengives på eForskolen.dk, da det er facit.

 

Hvem står bag eForskolen.dk?

Teamet bag eForskolen.dk er bredt og består pt. af en personlige coach, som blandt andet rådgiver omkring de forskellige aspekter af ”holdopgaven” og hvordan man tackler ”den afsluttende samtale” bedst muligt. 

Derudover er en fysisk træner med tilknyttet, som hjælper med tips og vejledning omkring de fleste aspekter omkring den fysiske del af politiets optagelsesprøver. 

Der er også  faglærere indenfor fagene dansk og engelsk tilknyttet, som hjælper dig med at bestå den skriftlige del af politiets optagelsesprøve. 

eForskolen.dk har fået indholdet af ”sitet” afprøvet, ved nuværende og tidligere politielever.

eForskolen.dk ejes og drives af:

 

Hvorfor vælge eForskolen.dk?

Fordi indholdet er gennemarbejdet og nøje udvalgt og sammensat.

Vores eBaserede træningsmoduler giver en grundig introduktion til de forskellige elementer af politiets optagelsesprøver. PDF filer og lign. træningsmateriale er efter vores opfattelse ikke nok til seriøs selvtræning med henblik på at bestå politiets optagelsesprøver.

En stor del af materialet i de eBaserede læringsmoduler er egentlige videoguides, som meget grundigt og pædagogisk behandler de forskellige elementer af politiets optagelsesprøver.

Vi anbefaler, at du ser vores gratis preview videoer for at få et indtryk af de forskellige moduler.

Er det ikke bare en gentagelse?

Meget af den information, der stilles til rådighed på eForskolen.dk er allerede kendt og frigivet på mange internet forummer, private hjemmesider og kan betragtes som "almen viden" omkring politiets optagelsesprøver og procedurer. 

eForskolen.dk har samlet denne viden, struktureret den og omdannet den til konkrete eBaserede læringsmoduler. Eksempelvis er det almen kendt, at til politiets "holdprøve", så vurderes ansøgeren blandt andet på sine kommunikationsevner. Men hvordan kommunikerer man på en forståelig og klar måde? Hvad er god kommunikation? eForskolen.dk adskiller sig her fra andre private tiltag ved at være konkret og specifik i de enkelte eBaserede læringsmoduler.

eForskolen.dk har sorteret i denne viden og udvalgt de mest relevante informationer, som løbende opdateres.

Vi gengiver og analyserer eksempelvis vigtig information fra www.politiskolen.dk Et er at læse noget, som bliver præsenteret på en hjemmeside, men hvad betyder det i praksis. Her indhenter eForskolen.dk andre politiansøgeres erfaringer og konkrete oplevelser. 

Eforskolen
PayPal
CMS::TypoConsult A/S